Monicks Keslle

Monicks KeslleNone

About Me

adresyfirm.org
Adres IP w protokole IP kwota nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), względnie całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej natomiast abstrahując od nią (tzw. adres publiczny).
Adres IP nie jest "numerem rejestracyjnym" komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – przypuszczalnie się dowolnie nagminnie modernizować (np w sąsiedztwie każdym wejściu aż do sieci Internet) gdy również kilka urządzeń może rozdzielać pewien globalny adres IP. Rozpoznanie prawdziwego adresu IP użytkownika, aż do którego następowała przesył w danym czasie jest możliwe w celu systemu/sieci odpornej na przypadki IP spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych.
W najpopularniejszej wersji czwartej jest zapisywany na ogół w podziale na oktety zapisywane w systemie dziesiętnym oraz oddzielane kropkami, rzadziej szesnastkowym lub dwójkowym (oddzielane dwukropkami względnie spacjami).

Links


Contact Information


Address