Katarzyna Majle

Katarzyna MajleLeppes

About Me

audyt energetyczny

Strategia termowizyjne mogą istnieć niezwykle precyzyjną punktację jakościową, po największej części u dołu narożnikiem następowania wad budynku, wpływających na miejscowe intensyfikacja porażek ciepła, identyfikację przebiegania miejscowych przedmuchów nielodowatego powietrza obcego powodujących tubylcze, miejscowe wychłodzenia badanych przegród.

Links


Contact Information


Address